Bønes Viriks Stillingspodkast

ScaleAQ Tech Lead

January 26, 2024 Andreas
ScaleAQ Tech Lead
Bønes Viriks Stillingspodkast
More Info
Bønes Viriks Stillingspodkast
ScaleAQ Tech Lead
Jan 26, 2024
Andreas

I ScaleAQ utvikler vi fremtidens bærekraftige løsninger for oppdrett. De fleste oppdrettsselskap benytter seg i dag av ett eller flere av våre programvareprodukter, og vi er en velkjent aktør i bransjen. ScaleAQ er 900 ansatte, fordelt på 20 kontorer i Norge, samt Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam. Vår visjon er å skape fremtidens akvakultur gjennom å skape vekst, optimalisere og oppgradere industrien. Vi er 40 ansatte på software-avdelingen vår i Bergen og Florø. Vår omsetning i 2023 var 3 milliarder. 

Hør mer om stillingen som Tech Lead. 

Show Notes

I ScaleAQ utvikler vi fremtidens bærekraftige løsninger for oppdrett. De fleste oppdrettsselskap benytter seg i dag av ett eller flere av våre programvareprodukter, og vi er en velkjent aktør i bransjen. ScaleAQ er 900 ansatte, fordelt på 20 kontorer i Norge, samt Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam. Vår visjon er å skape fremtidens akvakultur gjennom å skape vekst, optimalisere og oppgradere industrien. Vi er 40 ansatte på software-avdelingen vår i Bergen og Florø. Vår omsetning i 2023 var 3 milliarder. 

Hør mer om stillingen som Tech Lead.